aktualności pojecia atrybuty swietych opis dziela sztuki czytanie planow plastyka literatura testy do pobrania
linkowania kanon dzieł sztuki chronologia tapety na pulpit style i kierunki w sztuce ornamenty

modelunek światłocieniowy miękki twardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodyzacja sztuki. Style i kierunki.

  • Poniższa lista to kierunki i style w sztuce występujące na przestrzeni wieków, podane z orientacyjnymi datami. Trzeba jednak wiedzieć, że sztuka w każdej części świata, a w tym przypadku Europy rozwijała się swoim torem. Stąd bywają duże rozbieżności stylowe, jeśli chodzi o ten sam okres.
  • Jeśli dany styl bądź kierunek miał początek we Francji to w innych krajach, pojawiał się z opóźnieniem bądź wcale. Podczas gdy w jednym kraju występował styl późny, w innym tworzono jeszcze dzieła w stylu wczesnym lub dojrzałym
  • .Niektóre style tworzyli władcy i są one charakterystyczne tylko dla danego obszaru panowania.
  • Granice chronologiczne w sztuce są bardzo płynne.

 

Sztuka prehistoryczna od ok. 50 tys. lat p.n.e.
paleolit
mezolit
neolit
epoka brązu
epoka żelaza

Sztuka starożytna V/III tys. p.n.e. - ok. 300 r. n.e.
sztuka okresu przeddynastycznego  
sztuka okresu wczesnodynastycznego         
sztuka Starego Państwa        
sztuka Średniego Państwa    
sztuka Nowego Państwa       
epoka późna   
sztuka okresu ptolemejskiego           
sztuka okresu rzymskiego     

sztuka koptyjska IV w.-VII w.

sztuka starożytnej Mezopotamii ok. 3200 p.n.e.-ok. 650 n.e.     
sztuka sumeryjska     
sztuka akadyjska       
sztuka babilońska      
sztuka asyryjska        
okres hellenistyczny

sztuka hetycka
                       
sztuka starożytnej Persji     

sztuka egejska ok. 2900 p.n.e.-ok. 1100 p.n.e.      
sztuka cykladzka       
sztuka minojska (kreteńska)  
sztuka helladzka        
okres wczesny           
okres średni   
okres późny (mykeński)

sztuka starożytnej Grecji     ok. 1600 p.n.e.ok. 400 n.e.
sztuka wieków ciemnych      
sztuka okresu archaicznego   
faza protogeometryczna        
faza geometryczna    
styl orientalizujący    
okres klasyczny         
okres hellenistyczny  
okres rzymski

ceramika:
styl geometryczny
styl submykeński
styl czarnofigurowy
styl czerwonofigurowy
styl orientalizujący
styl swobodny
styl bogaty         
styl kerczeński
architektura:
porządek dorycki
porządek joński
porządek koryncki
rzeźba
styl mokrych szat

sztuka etruska ok. 900 p.n.e.-ok. 50 p.n.e.
architektura:porządek toskański

sztuka starożytnego Rzymu            ok. 600 p.n.e.-ok. 400 n.e.  
architektura: porządek kompozytowy
neoattycyzm
sztuka epoki królewskiej       
sztuka okresu republiki         
sztuka okresu cesarstwa

sztuka wczesnochrześcijańska II w.-VI w.           
okres pierwszy (katakumbowy)        
okres drugi (kultu publicznego)        

Sztuka średniowiecza V w. - XV w.
sztuka koptyjska IV–VII      
sztuka bizantyjska ok. 400 r.-ok. 1450 r.   
sztuka przedromańska ok. 500 r.-ok. 1050 r.        
sztuka longobardzka             
sztuka wizygocka       Hiszpania       
sztuka mozarabska     Hiszpania        od IX w.
sztuka merowińska (przedkarolińska) państwo Franków V w.-VIII w.
sztuka karolińska (tzw. renesans karoliński)  państwo Franków 2. poł. VIII w.-1. poł. X w.
sztuka ottońska (pokarolińska) Niemcy X w.-1. poł. XI w.
sztuka wczesnopiastowska Polska X w.-ok. 1038 r.

sztuka romańska      ok. 1000 r.-ok. 1300 r.

sztuka gotycka          ok. 1150 r.-ok. 1550 r          
gotyk wczesny          
gotyk dojrzały (pełny)           
gotyk późny (płomienisty)    
Francja: flamboyant
Anglia: perpendicular style

Sztuka nowożytna  XV - XIX w.

sztuka renesansu      ok. 1400 r.-ok. 1600 r.         
quattrocento   Włochy XV w.
cinquecento    Włochy XVI w.

manieryzm     ok. 1520 r.-ok. 1620 r.

barok  ok. 1550 r.-ok. 1760 r.         
architektura:  churrigueryzm
malarstwo: caravaggionizm
styl Ludwika XIII      Francja- ok. 1610 r.-ok. 1650 r.
styl Ludwika XIV      Francja-ok. 1650 r.-ok. 1710 r.
styl regencji    Francja ok. 1710 r.-ok. 1730 r.
rokoko ok. 1730 r.-ok. 1760 r.         
styl Ludwika XV Francja-ok. 1730 r.-ok. 1760 r.
styl wileńsko-lwowski Polska ok. 1740 r.-ok. 1770 r.

klasycyzm ok. 1760 r.-ok. 1830 r.  
styl Adamów- Anglia
styl Ludwika XVI      Francja ok. 1760 r.-ok. 1790 r.
styl stanisławowski (styl Stanisława Augusta) Polska ok. 1764 r.-ok. 1795 r.
empire (styl Cesarstwa) Francja ok. 1800 r.-ok. 1815 r.
klasycyzm późny, petersburski Rosja            ok. 1800 r.-ok. 1830 r.
Polska ok. 1815 r.-ok. 1830 r.

Neostyle XIX w.
neoklasycyzm pierwsza połowa XIX w.      
romantyzm      ok. 1800 r.-ok. 1850 r.          
historyzm        ok. 1830 r.-ok. 1910 r.          
neoromanizm
neogotyk
neorenesans
neobarok
eklektyzm       ok. 1830 r.-ok. 1910 r.          

druga połowa XIX w. i XX w
akademizm     1830–1900                
szkoła z Barbizon (barbizończycy)               
realizm            1850–1910      Francja           
symbolizm      1850–1910                
nabiści (1886)
impresjonizm  1874–1900     
postimpresjonizm       1886–1905                
neoimpresjonizm        koniec XIX w.
postimpresjonizm
symbolizm
nabizm
secesja
fowizm
ekspresjonizm
kubizm
futuryzm
konstruktywizm
suprematyzm
rajonizm
surrealizm
dadaizm
styl międzynarodowy
koloryzm
neoplastycyzm
abstrakcyjny ekspresjonizm
informel
taszyzm
łuczyzm
puryzm
hard edge painting
color field painting
abstrakcjonizm

Współczesność
Socrealizm
Pop-art.
Hiperrealizm
Sztuka ziemi-land art.
Nowa figuracja
Mail art.
Op-art.
Sztuka kinetyczna
Konceptualizm
Arte povera
Happening
Body art.
Performance
Environment
Asamblage
Video art
Sztuka krytyczna
Street art