aktualności pojecia atrybuty swietych opis dziela sztuki czytanie planow plastyka literatura testy do pobrania
linkownia kanon dzieł sztuki chronologia tapety na pulpit style i kierunki w sztuce ornamenty

 

Dodaj |

................................................  

 

styl gotycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORNAMENTY I DETALE GOTYCKIE

Styl gotycki chyba najbardziej obfituje w wielość ornamentów. Wczesny gotyk to formy dość geometryczne, zmieniające się w bardziej zaokrąglone, płynne i bogate (gotyk późny, płomienisty). Dla gotyku charakterystyczne są ornamenty ciągłe w formie ostrołukowych fryzów arkadkowych, wici roślinnych, kompozycje z rybich pęcherzy i wieloliści.

fryz arkadkowy gotycki fryz  gotycki

ornament gotycki ornament gotycki ornament gotycki

Łuki gotyckie

- ostry (normalny-na trójkącie równobocznym; obniżony-niski, szeroki; podwyższony-czyli węższy i bardziej ostry);
- trójlistny-konicznykowy; trójlistny ostry;
- stępkowy;
- w ośli grzbiet (il.1);
- płomienisty;
- kotarowy-dwu- i czetrodzielny;
- dwuramienny;
- Tudorów (il.2)

łuk ośli grzbietłuk Tudorów

Sklepienia gotyckie

- krzyżowo- żebrowe: czterodzielne (il.1), sześciodzielne (il.2)
- trójdzielne-piastowskie
- gwiaździste (il.3)
- gwiaździste z żebrem wiodącym (il.4)
- palmowe (wachlarzowe, kielichowe)gdy żebra przenoszą ciężar na środkową podporę lub tylko przyścienną iIl.5)
- sieciowe (il.6)
- sklepienie pętlicowe (rzadko spotykane)- gdy żebra zakreslają krzywizny

sklepienie krzyżowo żebrowe  czterodzielne sklepienie krzyżowo żebrowe sześciodzielne sklepienie gwiaździste
sklepienie gwiażdziste z żebrem wiodącym sklepienie wachlarzowe palmowe sklepienie sieciowe

Maswerk

Element dekoracyjny w architekturze gotyckiej stosowany do wypełniania otworów okiennych i rozet (wypełnione witrażem), wimperg, balustrad i innych elementów architektonicznych. Maswerk był mniej lub bardziej bogaty w poszczególnych okresach (np. gotyk wczesny, płomienisty)

maswerk maswerk maswerki

Maswerki z motywami trójliści.

 

Wimperga

wimperga

Trójkątny szczyt dekoracyjny stanowiący zwieńczenie portali, okien lub blend. Wnętrze wimpergi wypełnione jest maswerkiem, na zewnątrz natomiast znajdujemy czołganki, pinakle a szczyt może być zwieńczony kwiatonem. Wimpergi są charakterystycznym elementem sztuki gotyckiej, zapoczatkowane w XIII wieku; najbardziej dekoracyjne formy -gotyk dojrzały (XV w.)

Wimperga wypełniona maswerkowym malowidłem (trój- i czwórliście) wieńcząca ostrołukową blendę.

Kwiaton

kwiaton

Element dekoracyjny w kształcie kwiatów lub rozłożonych liści w jednej lub kilku kondygnacjach. Kwiatony mogą być zwieńczeniem pinakli, wimperg lub wieżyczek. Sprawdź też tutaj

kwiaton kwiaton kwiaton

 

Wieloliść - np. trójliść, czteroliść

trójliść

 

Rybi pęcherz

rybi pęcherz

Motyw dekoracyjny w kształcie rybiegi pęcherza, wystepujący w dojrzałym i późnym gotyku. Najczęściej można go spotkać w rysunku maswerków lub płaskorzeźbiony zdobiący wytwory rzemiosła artystycznego. Rybie pęcherze moga być ułożone w kształt rozety, pojedyńczo lub grupami np. po trzy. Rozeta złożona z rybich pęcherzy to trzecia pod hasłem "Rozeta".

rybie pęcherze rybie pęcherze

Rozeta

fr.rosette- różyczka. Duży okrągły otwór okienny wypełniony dekoracją koncentryczną: maswerkiem i witrażem, wystepujący w architekturze kościelnej, zwykle w fasadzie nad głównym portalem, lub na zakończeniach ramion transeptu.

rozeta rozeta rozeta

 

Czołganki - żabki

czołganki
Element architektoniczny w formie zawiniętych listków lub pączków występujący zwykle na gzymsach, archiwoltach i głowicach kolumn. Żabki występują także na narożach bazy kolumny.W gotyku czołganki posiadają łodygi. Nazwa czołganki pochodzi od wyglądu listków. Są tak zwinięte i ustawione jeden za drugim,że wyglądają tak jakby się czołgały.
żabka czołganka

 

Fiala Pinakiel Sterczyna

Gotycki element dekoracyjny wieńczący przypory, narożniki wież, wieżyczek, portale i wimpergi. Zwykle wykonany z kamienia, o czworobocznym, wydłużonym kształcie ze szpicem lub kwiatonem na szczycie i żabkami po bokach. Pełni funkcję odciążającą.

fiala pinakiel sterczyna

 

Rzygacz

rzygacz
Ozdobne zakończenie rynny w kształcie maszkaronów, smoków, fantazyjnych stworów lub postaci ludzkich, wystające poza lico ściany. Początkowo kamienne, później blaszane. Bardzo popularne w gotyku, szczególnie w katedrach, ale także w budownictwie świeckim. Stosowane również w renesansie. Rozprzestrzenione z Francji na teren całej Europy.

Formy gotyckich kapiteli

kapitel gotycki kapitel gotycki kapitel gotyckikapitel gotycki

 

Blenda

Blenda to płytka wnęka w murze w formie okna lub arkad stosowana w celach dekoracyjnych, zwykle otynkowana i malowana (rysunek maswerku). Błędnie rozpoznawana jako zamurowany, istniejący wcześniej otwór. Blendy najczęściej występowały w architekturze gotyckiej (fasada).

blenda, blendy blenda maswerk

wstecz<<< >>>dalej

część rysunków pochodzi z http://etc.usf.edu/clipart